Het laatste nieuws The most recent news Die letzten Neuigkeiten

Het laatste nieuws en de beste tips voor de mooiste fietservaring in de Bollenstreek.

The most recent news and the best tips for the most beautiful cycling experience in the Bulb area.

Die letzten Neuigkeiten und die besten Tipps für das schönste Fahrraderlebnis in der Blumenzwiebelnregion.

We kunnen ons goed voorstellen dat je graag nadere informatie wilt over zaken die in jouw situatie van belang zijn om een fiets te huren. Een selectie van onderwerpen waarover wij geregeld vragen krijgen tref je hier aan. Wat zijn de parkeermogelijkheden als ik met mijn auto naar jullie fietsverhuur kom? Stel dat ik niet in het bezit van een auto ben, hoe kom ik dan met het openbaar vervoer bij jullie verhuurlocatie? Zijn er nieuwe opties met betrekking tot fietsverhuur bij jullie organisatie? Denk hierbij aan andere type fietsen en/of nieuwe tijdsperiodes om een fiets te huren. Uiteraard zullen wij alle informatie die je hier terug kunt vinden altijd up-to-date houden. Mocht je onverhoopt een vraag hebben waarop je geen antwoord of informatie kunt vinden, neem dan contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch, per mail als via whatsapp.

We can imagine ourselves that you would like to have more information about subjects that are important in your situation to rent a bike. A selection of topics about which we regularly receive questions you find here. What are the parking possibilities if I come by car to your bike rental? Suppose I don’t own a car, how can I get to your rental location by public transportation? Do you have new options regarding bicycle rental at your organisation? Think for instance about other kinds of bikes and/or new time periods to rent a bike. Of course we will keep all the information you can find here up to date. If you unexpectedly have a question to which you can’t find the answer or information, feel free to contact us. This is possible by phone, email or WhatsApp.

Wir können es uns gut vorstellen dass du gerne weitere Informationen möchtest über Angelegenheiten die in deiner Situation wichtig sind um ein Fahrrad zu mieten. Eine Auswahl an Themen findest du hier. Was sind die Parkmöglichkeiten wenn ich mit meinem Auto nach euer Fahrradverleih komme. Angenommen, ich bin nicht im Besitz eines Wagens, wie kann ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu euer Verleih kommen? Gibt es in euer Organisation neue Möglichkeiten zum Fahrradverleih? Denk an andere Arten von Fahrrädern und/ob neue Zeiträume um einem Fahrrad zu mieten. Selbstverständlich werden wir alle Informationen die du hier finden kannst immer aktuell halten. Hast du unerwartet  eine Frage worauf du keine Antwort oder Information finden kannst, bitte kontaktier uns denn. Dies kann per Telefon, E-Mail oder Whatsapp erfolgen.

Stel je vraag via WhatsApp